BIROU DE TRADUCERI AUTORIZATE

SERVICII LEGALIZARE
SUPRALEGALIZARE / APOSTILARE

apostile

Deoarece ne preocupă permanent calitatea serviciilor pe care vi le oferim, vă invităm să trimiteţi AICI orice sugestie, reclamaţie sau opinie argumentată. Mulţumim.

Apostilari

Apostilarea constă în aplicarea de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga a unei ştampile (Apostilla) pe actele oficiale emise în ţara respectivă şi care urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei, ca legalizare a semnăturii şi ştampilei instituţiei emitente.

În România, textul Apostilei este în limba română.

Biroul de traduceri Deltra Celes vă oferă servicii de reprezentare pentru apostilare la oricare dintre autorizăţile competente, în orice judeţ al ţării:

La PREFECTURĂ, Apostila se aplică pe acte oficiale administrative.

La TRIBUNAL, Apostila se aplică doar pe actele emise de instituţii din cadrul Ministerului Justiţiei.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI, Apostila se aplică pe acte notariale originale sau pe copii şi traduceri legalizate notarial.

SERVICII COMPLETE:

Vă stăm la dispoziţie pentru proceduri complete, cu parcurgerea următoarelor formalităţi:

1. vizare a originalului la ministerul emitent (valabil pentru anumite tipuri de acte)

2. apostilare a actului original la instituţia competentă

3. traducere autorizată in limba ţării in care se foloseste actul

4. legalizare notarială a semnăturii traducătorului

5. apostilare a traducerii

 

URGENŢE:

Orice solicitare de predare în regim de urgenţă va fi analizată în amănunt în scopul găsirii de soluţii optime pentru fiecare caz în parte. Nu aplicăm taxe suplimentare pentru serviciul de apostilare în regim de urgenţă.

 

COMENZI DIN ORICE ORAŞ AL ŢĂRII / DIN STRĂINĂTATE :

Pentru preluări de acte din orice oraş al tării, putem folosi serviciile firmelor de curierat rapid, pentru siguranţa expediţiei.

În alte ţări putem livra prin firme de curierat rapid, prin posta Atlassib sau poşta română.

Nu trebuie decât să ne contactaţi şi veţi primi o ofertă personalizată, cu termene minime de predare.

 

Actele care pot fi apostilate

Prefectura
Tribunal
Camera Notarilor Publici

Prefectura aplică Apostila pe:

 • certificate de naştere, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi);

 • certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;

 • certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998;

 • certificate de divorţ pe cale administrativă

 • acte care atestă componenţa familiei

 • acte care fac dovada schimbării numelui pe care administrativă;

 • certificate de atestare a domiciliului sau cetăţeniei române;;

 • certificate de cazier judiciar, cazier fiscal;

 • acte cu caracter fiscal;

 • acte de studii;

 • acte cu caracter medical

 • certificate de botez, cununie, divorţ bisericesc, adeverinţe;

 • acte care dovedesc calificarea într-o meserie;

 • acte ale autorităţilor administraţiei publice; etc;

Tribunalul aplică Apostila pe:


 • hotărâri judecătoreşti legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei, şi ştampilate cu ştampila de preşedinte; Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai cea eliberată de instanţă;

 • actele originale emise de Registrul Comerţului ( certificat constatator, etc.);

 • actele originale care emană de la un executor judecătoresc.

La Camera Notarilor Publici se aplică Apostila pe urmatoarele tipuri de documente:

 • Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public

 • Traducerile legalizate la notar*

 • Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură

*Atentie: Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate sau supralegalizate, de aceea vă recomandăm să ne contactati direct pentru detalii.

Servicii complete
pentru imputernicirile de calatorie in Turcia cu masina
care nu este proprietate personala:

Traducere – Legalizare la CONSULATUL TURCIEI

Servicii complete de
traducere, legalizare, apostilare, supralegalizare prin:
Prefectura/ Ministerul Afacerilor Externe
Camera Notarilor Publici/ Tribunal
Ministerul Educaţiei/ Ministerul de Justiţie etc.