BIROU DE TRADUCERI AUTORIZATE

SERVICII LEGALIZARE
SUPRALEGALIZARE / APOSTILARE

traduceri legalizate

Deoarece ne preocupă permanent calitatea serviciilor pe care vi le oferim, vă invităm să trimiteţi AICI orice sugestie, reclamaţie sau opinie argumentată. Mulţumim.

Traduceri autorizate

Realizăm TRADUCERI AUTORIZATE din următoarele domenii:


  • domeniul economic / financiar-contabil: traduceri situaţii financiare, traduceri rapoarte anuale, traduceri contracte, traduceri corespondenţă de afareri, traduceri extrase de cont bancar, traduceri rapoarte de audit bancar, traduceri bilanţuri / balanţe contabile, traduceri facturi de import/export, traduceri dosare finanţare, etc.

  • domeniul juridic: traduceri contracte, traduceri legislatie, traduceri acte constitutive, traduceri certificate constatatoare, traduceri sentinţe judecătoreşti, traduceri procuri / împuterniciri / declaraţii notariale, traduceri acte funciare, traduceri ordine, decrete, hotărâri de guvern, etc.

  • domeniul medical: traduceri rapoarte şi studii clinice, traduceri certificate de analize medicale, traduceri adeverinţe, traduceri fişe de externare / documente de spitalizare, traduceri manuale de utilizare pentru software medical, traduceri manuale aparatură medicală, traduceri broşuri de prezentare, traduceri prospecte medicale, etc.

  • domeniul tehnic: traduceri licenţe / autorizaţii, traduceri manuale de utilizare, traduceri manuale de instalare / service / întreţinere, traduceri documentaţie de participare la licitaţie, traduceri caiete de sarcini etc.

  • domeniul literar: traduceri eseuri / articole / romane, etc.

  • acte diverse: traduceri acte cu caracter personal: (traducere certificat de naştere, traducere certificat de căsătorie, traducere livret de familie, traducere cazier judiciar, traducere acte de identitate, traducere permis de conducere, traducere certificat de atestare a domiciliului si cetăţeniei, traducere permis de rezidenţă, traducere declaraţie de celibat, traducere carte de muncă), traduceri acte de studii (traducere diplomă bacalaureat, traducere diplomă de licenţă, traducere diplomă master, traducere certificate absolvire şcoală postliceală, traducere foaie matricolă, traducere plan de învăţământ), traduceri corespondenţă privată, traduceri CV-uri / scrisori de intentie, traducere talon auto, factură / contract auto, traducere cartea maşinii / brief auto.


URGENŢE

Răspundem oricăror solicitări urgente:

  • posibilitate de predare în 1-3 ore (pentru anumite limbi străine).
  • capacitate mare de lucru în timp foarte scurt (în funcţie de limba străină, putem prelua până la 100 pagini / zi lucrătoare).

  • preluare a comenzilor din orice oraş al ţării prin e-mail / fax şi predare a traducerilor autorizate / legalizate prin firme de curierat rapid.

  • traduceri cu preluare / predare on-line sau prin curier rapid pentru solicitări din PROVINCIE.

Oricare ar fi solicitarea dvs., vom încerca să vă ajutăm, în limitele disponibilităţii traducătorilor.

În cazul în care timpul nu vă permite să vă deplasaţi la sediul nostru, vă putem ajuta prin preluarea comenzii de la sediul/domiciliul dvs. din Bucureşti.

Servicii complete
pentru imputernicirile de calatorie in Turcia cu masina
care nu este proprietate personala:

Traducere – Legalizare la CONSULATUL TURCIEI

Servicii complete de
traducere, legalizare, apostilare, supralegalizare prin:
Prefectura/ Ministerul Afacerilor Externe
Camera Notarilor Publici/ Tribunal
Ministerul Educaţiei/ Ministerul de Justiţie etc.